Mer trivsel og mindre fravær

Bedre arbeidsmiljø, bedre resultater og mindre sykefravær er foreløpig status etter at Nordre Land kommune gjennomførte et leanprosjekt.

Ledergruppen i Delta besøkte Nordre Land kommune. Der fikk de høre om hvordan de ansatte sammen med kommuneledelsen har endret hverdagen for både ansatte og brukere. Nøkkelen for Nordre Land lå i å gjennomføre et leanprosjekt.

Deltas hovedtillitsvalgt i Nordre Land, Vibeke Bjørkeli, viste Delta-ledelsen hvordan omsorgsarbeiderne ved Soltun sykehjem brukte tavler og enkle rapporteringssystemer for å sikre at informasjon ble delt og benyttet så raskt og effektivt som mulig.

- Målet er å finne årsakene til problemene som oppstår, i stedet for å fjerne symptomene, fortalte Merete Liean Tøftum fra Nordre Land kommune.

Les mer på Delta.no her.

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.