Nettverksmøte hos Natre i Hunndalen torsdag 29. september 2016

Temaet var: Hvordan starte en Lean prosess i virksomheten vår?
Vi var så heldige å bli invitert av administrerende direktør Frode Henning Killi i Natre. Han ville fortelle oss om sin leanerfaring fra flere tidligere implementeringer, og fra i dag, hvor han arbeider med å implementere Lean i 4 fabrikker samtidig.

Dette er fabrikker med tilammen 250 ansatte og med ett stort antall medarbeidere fra forskjellige land og kulturer.

Det er også vår målsetting å møte han igjen om ett år, for å se hva de har klart å skape av endringer og forbedringer i virksomhetene i løpet av dette året.

Styreleder i Lean Forum Innlandet, Kai Glæserud ønsket velkommen.

NATRE ved administrerende direktør Frode Henning Killi gikk gjennom bedriften sin Lean strategi og deres plan for Lean implementering. Sammen med flere av sine medarbeidere forklarte de hvordan de startet prosessen og hvorledes deres trenings- og opplæringsprogram ser ut.

Killi la også vekt på i sin gjennomgang hva han i sin Lean karriere har feilet med, og hva han har lykkes best med. Han la stor vekt på at ledelsen må være sterkt involvert og at treningsfasen før implementering ikke er noen få uker, men nærmere ett år. Det er helt vesentlig at alle i virksomheten kjenner til hva som skal foregå, slik at de blir deltakere i prosessen og ikke bremseklosser.

Så ble det en rundtur i fabrikken for å se hvor de er i tavle bruken og implementeringen av den transparente fabrikken, hvor alle kan se hva status er for de viktigste parameterne.

Til slutt ble det en interessant diskusjon om Lean, og det ble det vel igjen demonstrert at det spiller ingen rolle om dere kommer fra industrien, privat eller offentlig tjenesteyting.

Det ble en meget vellykket dag hos Natre og det var stor enighet om at her var det mye å lære.

Vi hadde plass til 55 deltagere, og nettverksmøtet var fullbooket bare etter noen dager flere måneder før møtet, så her var det tydeligvis noe som var av interesse.

Når vi møtes igjen i september 2017, vil de som deltok på dette nettverksmøtet få fortrinnsrett til å delta igjen, for å se og høre hva de har klart å skape av forbedringer i virksomheten sin i løpet av dette året.

Tekst: Per Kristian Østbye, Lean Forum Innlandet

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.