Nettverkssamling hos Sparebanken Hedmark 22. oktober

Er implementering av Lean i tjenesteyting noe annerledes enn i andre typer virksomheter?

Den 22. oktober har Lean Forum Innlandet, sammen med Sparebanken Hedmark, gleden av å invitere til nettverkssamling i bankens lokaler i Strandgata 15, 2317 Hamar.
Geir Inge Brelin, regionbanksjef i Sparebanken Hedmark og Kenneth Tilley, leder for kontinuerlig forbedring i Sparebanken Hedmark forteller om deres metodikk og strategier for å implementere Lean i sin virksomhet.

Detaljert program med påmeldingsmulighet:

Nettverksmøte 22 10 2014 Invitasjon

.

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.