Omfattende LEAN-prosess igangsatt i Ringebu kommune

Etter to år med fokus på mindre Lean-prosesser prioriteres nå en større Lean-prosess som involverer og mobiliserer hele organisasjonen.

Prosessen omfatter i alt 13 faktureringsområder; alt fra egenbetaling for barnehager og sfo, til kommunale avgifter, husleie og etableringslån. Alle tjenestelederne og i alt 20 faktureringsansvarlige fra ulike kommunale virksomheter og bygg ble orientert av kommunenes Lean-veiledergruppe i Lederforum den 21. april.

Formålet er å undersøke om det kan være mulig å forbedre, rasjonalisere og kvalitetssikre faktureringsarbeidet som utøves rundt om i de ulike enheter, og dermed også sikre kommunens inntekter på en best mulig måte.  

Kommunen startet i 2012 opp med LEAN-metodikk for å kunne kartlegge de nåværende arbeidsprosesser og rutiner rundt om på en enkel og konstruktiv måte, og for så å bruke denne kunnskapen til å optimalisere driften.  Det vil si; gjennomføre de riktige tingene på de riktige stedene, til rett tid og i riktig mengde både i forhold til kostnader og kvalitet på tjenestene. 

Fakturerings-prosessen skal gjennomføres som en 3-trinns rakett i løpet av 2015. 

Det har blitt gjennomført 15 LEAN-prosesser så langt i Ringebu, og tilbakemeldingene fra de tjenestene som har fått bistand/besøk fra LEAN-veilederne er gode. 
Saken kan leses på Ringebu kommune sine hjemmesider her.

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.