Rolfsen og Gabrielsen til Årets Leandag i Innlandet

Monica Rolfsen, NTNU og Hans Christian Gabrielsen, LO kommer til årets Leandag i Innlandet.

Monica Rolfsen er professor i organisasjonsutvikling og leder for Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Hun har publisert og forsket innenfor områdene teamorganisering, Lean produksjon, fagforeningsarbeid og trender i organisasjoner de siste 20 årene.
Hun har vært leder for forskningsprosjektet "Lean operations" og redaktør av boka "Lean blir norsk".
På Leandagen vil Monica snakke om hva som skiller Lean på norsk fra andre land og hvilke fortrinn det kan gi oss.

Hans Christian Gabrielsen er nestleder i LO. Han vil snakke om hvorfor kontinuerlig forbedring og effektivitet er så viktig for norsk arbeidsliv.
Stadig raskere globalisering, arbeidsdeling og teknologiutvikling stiller Norge og næringslivet overfor store utfordringer. Norge er et høykostland som kjennetegnes av høy kompetanse, godt omdømme og et unikt samarbeid, men effektiv produksjon, økt produktivitet og lønnsomhet er en forutsetning for å lykkes.

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.