Stor suksess med nettverkssamling hos Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet vant Årets Leanprosjekt 2016 under Lean Forum Norges årskonferanse i november i fjor. 13. mars var sykehuset vertskap for nettverksmøte i regi av Lean Forum Innlandet.

Det var over 60 deltakere på arrangementet, og i tillegg lang venteliste for å få være med. Deltakerne kom fra mange forskjellige bransjer for å lære om hva Sykehuset Innlandet har fått til siden oppstarten av sitt leanarbeid i 2012. De har siden den tid gjennomført flere forbedringsprosesser på ulike avdelinger og enheter, noe som har gitt gevinster både for pasienter og internkunder. 

Deltakerne kunne delta på 2 forskjellig sesjoner hver og lære om sykehusets arbeid med:
- 5S-arbeid og bruk av tavler
- Sammedagskirurgi
- Trombolyse og lungekreft
- Utviklingsrommet og opplæringsmoduler for Lean

Sykehuset Innlandet deltar også i en parallellsesjon på Leandagen Innlandet 4. mai.
Mer informasjon og påmeldingsmulighet her.

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.