Studiebesøk hos Mapei 24. oktober

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

På studiebesøket 24.oktober vil dere få ett innblikk i Mapei`s målrettede strategiske Lean arbeid for å sikre denne veksten og hvordan Lean er tilpasset  inn i virksomhetens overordnede strategier, mål og styringssystemer.

Mapei vil også vise oss resultater av sitt Lean arbeide.

Om Mapei AS

•Mapei er en av Nordens største leverandører av produkter til bygg- og anleggsbransjen.
•Mapei Norden er en del av det italienske Mapeikonsernet, et internasjonalt ledende selskap med en totalomsetning på ca. 2,5 milliarder Euro.
•Mapei Spa har 83 fabrikker etablert i 37 land. Mapei AS har blitt selskapet 5.største fabrikk.
•Hjørnesteinsbedrift etablert i Nord-Odal kommune, 45 minutter kjøring fra Gardermoen

Program:

10:00 - 10:30

Oppmøte, registrering

10:30 - 11:30

Om Mapei og deres arbeid med Lean og kontinuerlig forbedring

11:30 - 12:00

Lunsj

12:00 - 14:00

Omvisning i fabrikken

14:00 - 14:30

Gruppediskusjoner, hva har vi sett og lært

14:30 - 15:00

Styret i Lean Forum Innlandet deler sine tanker og avrunder dagen

Det spiller ingen rolle om dere kommer fra industrien, privat eller offentlig tjenesteyting, her er det mye å lære.

Påmelding her.

Pris for studiebesøket er kr 700,- + mva for Lean Forum Innlandets bedriftsmedlemmer. Andre kr 1200,- + mva.
Faktura blir utsendt etter påmelding.

Våre bedriftsmedlemmer har fortrinn dersom studiebesøket blir fullbooket.
Bli medlem i Lean Forum Innlandet her.

For mer informasjon:
Mail: tove.lokken@leanforumnorge.no
Tlf: 40 60 81 31

Vel møtt!

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.