Temadag om Lean hos Nes kommune

Nes kommune samlet nær 70 ansatte for å høre om Lean.

Nes kommune jobber med å skape en kultur for kontinuerlig forbedring ved bruk av Lean-tankegangen. Målet er gode og effektive tjenester til sine innbyggere, samt ansatte som trives på jobben.
Siden januar har kommunen jobbet med å bygge kompetanse og forståelse for hva Lean handler om innen kommunalområdet for helse og velferd. Engasjementet og entusiasmen sprer seg raskt, og i den forbindelse ble det den 31. august arrangert en fagdag. Alle ansatte ble invitert og ca 70 deltok på temadagen.
Vestre Toten kommune var invitert for å fortelle og dele sine erfaringer og resultater de har oppnådd på sin leanreise.

Les mer på Nes kommune sin hjemmeside her.

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.