Vi trenger flere Corporate Rebels

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Som designantropolog og psykolog jobber Anna med å skape meningsfylte, relevante og strategiske løsninger gjennom å forstå og formidle menneskers motivasjoner og forventninger.  Anna tilrettelegger endring i organisasjoner i både offentlig og privat sektor gjennom samskaping, å involvere nettopp menneskene som bruker, forvalter og yter tjenestene og produkter.  

Hennes fokus er å hjelpe sine kunder utforme meningsfulle og relevante tjenester og produkter som dekker de faktiske behovene til mennesker organisasjonen betjener både internt i organisasjon men også eksternt mot eksisterende og potensielle kunder.
Gjennom mening og relevans kommer verdi for både organisasjonen og "sluttbrukerne".

Et viktig biprodukt av hennes metoder er endring i selve organisasjonen i form av bedre bruk av samhandling som verktøy og motiverte og engasjerte medarbeidere.

Les mer om Leandagen Innlandet her

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.