- Vokste ut av vårt eget skall

Vindusbransjen vokser med to til fire prosent i året. Natre Vinduer AS, med hovedbase i Hunndalen, spiser imidlertid markedsandeler og vokser langt raskere, mellom åtte og ti prosent per år. Bedriften har nå startet med innføring av Lean.

Volumet av produserte vinduer og dører har som en følge økt betraktelig. Onsdag var det snorklipping for en ny lagerhall på eget område.
- Vi er inne i et godt moment sammen med byggevarekjedene, og forventer betydelig vekst også neste år, sier administrerende direktør Frode Henning Killi.
Salget er naturlig nok størst om sommeren. Men produksjonen går for fullt hele året. Derfor er det viktig med lagerplass.

Gjemt faktum
- Vi har det siste året vokst ut av vårt eget skall. Derfor har vi måttet leie lagerlokaler både i Gjøvik og på Raufoss. Dette har selvsagt gitt utgifter til både leie og transport, sier Killi.
Det er grunnen til at Natre nå har brukt fem millioner kroner på en stor lagerhall i plast. Den er satt opp på den gamle parkeringsplassen. Noe av summen er brukt til å opparbeide ny parkering på tidligere grøntareal.
- I tillegg har vi utvidet lagerne vi har hatt fra før, sier Killi. 
Han regner med at det raskt vil bli bruk for hver kvadratmeter av den nye hallen.
Natre har fire fabrikker, den største på Gjøvik, hvor også hovedkontoret ligger. Her jobber mer enn halvparten av de 320 ansatte. Bare siden nyttår har Natre ansatt mer enn tjue nye medarbeidere.

Innføring av Lean
Frode Henning Killi forteller at industribedriften er i startgropa med innføring av leanprinsippet. Mange har meldt interesse for å oppleve hvordan Natre tilnærmer seg denne metoden for å optimalisere produksjonsflyt. Torsdag kommer det folk fra både næringsliv og offentlig sektor på besøk.
- Vi har åpnet for 55 besøkende, men interessen er faktisk større, så vi må operere med ventelister. Besøket skal også få komme tilbake om et år for å se på virkningene av leanarbeidet, sier Killi.
I det hele tatt opplever han mye positiv oppmerksomhet rundt bedriften for tiden.
- Det har nok vært et litt gjemt faktum at Natre er en så stor industriarbeidsplass i Gjøvikregionen med 140 ansatte, pluss hovedkontoret med nærmere 30 medarbeidere, sier Killi.
- Skjer det mange endringer i produktspekteret?
- Det har skjedd mye det siste året. Et vindu er ikke lenger et vindu. Vi selger fortsatt mest av de tradisjonelle trevinduene, men stadig flere vil ha vedlikeholdsfrie vinduer med alminiumsbekledning. Og enkeltkunder, entreprenører og byggmestere ønsker å kunne velge mellom ulike typer glass, for eksempel med soldempende eller selvrensende funksjoner.

Saken er hentet fra Oppland Arbeiderblad/journalist Per Hovland, foto Brynjar Eidstuen.

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.