Styremøte hos TINE Meieriet Frya den 23.6.2011

Styremøte ble som planlagt avholdt hos TINE Meieriet Frya.

I forkant av styremøtet var det lagt opp til bedriftsbesøk med omvisning hos TINE Meieriet. Erik Isum (meieriets leder) og Stian (leankoordinatoren TINE Frya) hadde en interessant presentasjon og omvisning av bedriften. Powerpointpresentasjonen som ble vist og referat fra møtet, er sendt alle medlemmene av interimstyret. 

 

TINE Meieriet Frya er lokalisert til Ringebu i Gudbrandsdalen. Meieriet produserer all Yoplaityoughurt for Norge, og er landets største produsent av rømme og de eneste i Norge som produserer Cottage Cheese. I tillegg tappes konsummelk for salgsområdet,  Gudbrandsdalen, Ringsaker og deler av Østerdalen.

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.