Styremøte hos TINE Meieriet Frya den 23.6.2011

Styremøte ble som planlagt avholdt hos TINE Meieriet Frya.

I forkant av styremøtet var det lagt opp til bedriftsbesøk med omvisning hos TINE Meieriet. Erik Isum (meieriets leder) og Stian (leankoordinatoren TINE Frya) hadde en interessant presentasjon og omvisning av bedriften. Powerpointpresentasjonen som ble vist og referat fra møtet, er sendt alle medlemmene av interimstyret. 

 

TINE Meieriet Frya er lokalisert til Ringebu i Gudbrandsdalen. Meieriet produserer all Yoplaityoughurt for Norge, og er landets største produsent av rømme og de eneste i Norge som produserer Cottage Cheese. I tillegg tappes konsummelk for salgsområdet,  Gudbrandsdalen, Ringsaker og deler av Østerdalen.