Leandagen 2014

Årets Leandag i Innlandet 2014 ble arrangert på Raufoss 8. mai. 350 deltakere fikk en svært så interessant dag i kulturhuset.

Raufoss fikk torsdag 8. mai besøk av Niklas Modig, som holdt en inspirasjonsworkshop om Lean (kontinuerlig forbedring). Lean Forum Innlandet var arrangør i samarbeid med Vestre Toten Kommune. Målgruppen for denne inspirasjonsworkshopen var ansatte og ledere i alle typer virksomheter som ønsker å skape en virksomhet som kontinuerlig forbedrer seg som en naturlig del av arbeidsdagen.

Niklas Modig, en av Skandinavias ledende forskere på Lean og Lean- organisering, ga oss et meget interessant innblikk i hva Lean er og hvorledes man beveger seg over mot Leanorganisering av virksomheten

Deltagerne fikk en bedre forståelse av hvorledes en kan organisere seg for å bevege seg i retning av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sine ønsker og som uttaler: «Andre har vært opptatt av å administrere mens vi er opptatt av kontinuerlig forbedring. Vi skal feie vekk unødvendig regelverk og jakte på tidstyver og ineffektive arbeidsmåter». Han har sendt rundskriv til alle offentlige virksomheter og bedt om at de fjerner tidstyver i egen organisasjon. «Man må detaljstyre mindre og gi ledere og medarbeidere rom til å finne de gode løsningene». Dette er helt i tråd med Leantankesett og Leanorganisering.

Blant bilkomponentleverandørene i industriparken på Raufoss har Lean vært et kjent begrep i over 20 år, og de fleste virksomhetene her begynner å bli gode på denne typen organisering og forbedringsarbeid, noe som er helt nødvendig for verdens mest konkurranseutsatte industri.

Vestre Toten kommune har jobbet med innføring av Lean siden 2009. Rådmann og leder for Lean prosjektet fortalte oss sin Lean reise og om hovedutfordringene de har hatt underveis, dagens status, og hvorledes de har tenkt å gå videre. Det er imponerende resultater de har å vise til. 

Vestre Toten kommune uttaler: «Å arbeide for å skape ideelle arbeidsprosesser gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid skapt av medarbeiderne er i helt i tråd med Vestre Toten kommunes strategi og verdier. Bakgrunnen for at kommunen har valgt Lean og kontinuerlig forbedring som virksomhetsstrategi for fem år siden er nettopp for å fjerne sløsing og tidstyver som ikke er verdiskapende for innbyggerne våre.»

En av teamlederne i Vestre Toten kommune uttaler:  «I vår enhet har vi vært nødt til å forholde oss til store omstillings- prosesser. Her har Lean og Leanverktøyene vært et godt hjelpemiddel. Da jeg startet i denne lederjobben tenkte jeg: Med all denne omstillingen – hvordan skal jeg få til å innføre Lean i tillegg? Nå tenker jeg: Med all denne omstillingen – hvordan skulle jeg klart meg uten Lean?»

Tekst: Per Kristian Østbye, Lean Forum Innlandet

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.