"Årets norske Leanvirksomhet 2018"

Hydro Aluminium Høyanger.

Fjorårets vinner av prisen "Årets norske Leanvirksomhet 2018" - Hydro Aluminium Høyanger - kommer til Leandagen i Innlandet.

Her er juryens begrunnelse fra fjorårets prisutdeling:
"Vinneren, Hydro Aluminium Høyanger er en bedrift med lange tradisjoner i norsk industri og de er i eliten i sin bransje. De har utmerket seg med sitt Lean-arbeid og hvordan dette er tydelig knyttet til deres strategi og utvalgte prinsipper. Bedriften ser klart viktigheten av å jobbe med kontinuerlig forbedring. Arbeidet er meget godt forankret i ledelsen og med svært god involvering hos de tillitsvalgte. De er gode til å involvere hele organisasjonen i å skape forbedringer og har fått frem en forbedringskultur i bedriften. Sikkerhet kommer alltid først. De har et tett og godt samarbeid med sine kunder. Gjennom sitt kontinuerlige forbedringsarbeid skaper bedriften konkurransekraft og de oppnår også meget gode driftsresultater".

Det blir dermed spennende å få fjorårets Leanprisvinnere på besøk til Leandagen i Innlandet, og få høre mer om Leanarbeidet deres. 

Les mer om prisen her.

Les mer om Leandagen i Innlandet her.

Meld deg på her.

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.