Bedriftsbesøk Nammo Raufoss

Valg 1

Valg 1: Bedriftsbesøk ved Nammo Raufoss

  • Oppstart og implementering av Lean i Mekanisk avdeling AFP - samarbeidet tillitsvalgte og ledelse, en suksessfaktor
  • Presentasjon av forbedringsarbeid - tiltakslister - A3 forbedringsteknikk og verdistrømsanalyse
  • Kort presentasjon av bedriftsskolen og hvordan avdelingen tar imot nye ansatte
  • Teamtavler og bruk av digitale verktøy i teammøter 

Bildet over er fra artikkel om Nammo: "Fra skepsis til begeistring for Lean".