Digitalisering som kraft for kontinuerlig forbedring, økt produktivitet og konkurransekraft

Anne Marit Panengstuen, Siemens.

Anne Marit Panengstuen har jobbet 33 år i Siemens, de siste 4,5 årene som adm. direktør for Siemens i Norge. Hun har hatt en rekke ulike lederjobber i selskapet, både i og utenfor Norge. De senere årene har hun ledet Siemens gjennom en omfattende endringsprosess for å ta en ledende posisjon innen digitalisering.

Les mer om Leandagen her.

Meld deg på her.