Fagarbeideren i en brytningstid

Valg 4

Valg 4: Fagarbeideren i en brytningstid
Egen sesjon spesielt for tillitsvalgte.

- "Fagfornyelsen" - nye læreplaner på gang
- Hva legger vi i livslang læring?
- De tillitsvalgte som pådrivere for kompetanseheving
Bjørn Sigurd Svingen, leder Fellesforbundet Raufoss Jern og Metall leder denne sesjonen og det vil bli en kombinasjon av innlegg og diskusjoner.
Sesjonen vil være på "Haugen" hvor Fellesforbundet Raufoss Jern og Metall holder til (gangavstand fra Katapultsenteret).