Info om Katapultsenteret/MTNC og Omstillingsmotoren

Jon Sandvik, SINTEF Manufacturing.

MTNC skal utvikles til et teknologisenter i verdensklasse, hvor vi bygger flere mini-fabrikker, med industri 4.0 standard, for å utvikle og teste nye produksjonsteknologier og nye arbeidsmåter. Senteret skal være en ny og viktig læringsarena for både store og små bedrifter, på tvers av bransjer, over hele landet.

I Omstillingsmotor skal de fremste næringsmiljøene i Norge tilby sin kompetanse, teknologi og nettverk.

DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret sammen med Smart Innovation NorwayNCE iKuben og NCE Kongsberg Innovasjon er tildelt status som Omstillingsmotor for digitalisering. NCE Raufoss har fått tilsvarende ansvar innen manufacturing/avansert produksjon. Målet er å ta grep om den digitale omstillingen av norsk næringsliv ved å bidra til omstilling av små- og mellomstore bedrifter (SMB-er) over hele landet. Innovasjon Norge har ansvaret for ordningen.