Mennesket som ressurs i en digital hverdag

Kenneth Gilje, Gilje Tre.

Kenneth Gilje har jobbet som Lean leder på Gilje Tre AS siden 2005; de siste årene har han inntatt rollen som selvutnevnt kulturarbeider.
Lean er ledelse. Lederen er grunnsteinen i "Leanhuset" og innehar ansvar for å skape vekst gjennom andre.

- Gilje Tre er en stolt helnorsk produsent av vinduer og dører, lokalisert helt sør i Ryfylke
- 200 ansatte (250 inkludert Giljedoor)
- Bedriften ble kåret til årets norske Leanvirksomhet 2015

  • Produserer skreddersydde produkter etter ettstykksflyt-prinsippet
  • 21 team har gjennomført 19900 forbedringer
  • Har redusert gjennomløpstiden med 80%, og skal de neste årene halvere denne ytterligere
  • Feilraten er redusert med 70%
  • Har ingen plan B, går for plan

Kenneth jobber også som konsulent i SINTEF Manufacturing.

Les mer om Leandagen her.

Meld deg på her.

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.