Mennesket som ressurs i en digital hverdag

Kenneth Gilje, Gilje Tre.

Kenneth Gilje har jobbet som Lean leder på Gilje Tre AS siden 2005; de siste årene har han inntatt rollen som selvutnevnt kulturarbeider.
Lean er ledelse. Lederen er grunnsteinen i "Leanhuset" og innehar ansvar for å skape vekst gjennom andre.

- Gilje Tre er en stolt helnorsk produsent av vinduer og dører, lokalisert helt sør i Ryfylke
- 200 ansatte (250 inkludert Giljedoor)
- Bedriften ble kåret til årets norske Leanvirksomhet 2015

  • Produserer skreddersydde produkter etter ettstykksflyt-prinsippet
  • 21 team har gjennomført 19900 forbedringer
  • Har redusert gjennomløpstiden med 80%, og skal de neste årene halvere denne ytterligere
  • Feilraten er redusert med 70%
  • Har ingen plan B, går for plan

Kenneth jobber også som konsulent i SINTEF Manufacturing.

Les mer om Leandagen her.

Meld deg på her.