Produktivitetsspranget

Valg 3

Valg 3: Produktivitetsspranget

Produktivitetsspranget er en ny nasjonal Leansatsing fra Lean Forum Norge støttet og finansiert av Stiftelsen Teknologiformidling. Programmet er rettet mot SMB segmentet og går over 18 måneder. En unik mulighet til å skape varige endringer og en selvgående virksomhet innen Lean. Nå kjøres en pilot med 6 deltagerbedrifter fra ulike steder i Norge. 

Konseptet bygger på det svenske Produktionslyftet som er gjennomført i over 240 svenske bedrifter fra 2007 og frem til i dag. Vi satser på en større videreføring av programmet i Norge fra høsten 2019. Programmet gjennomføres med coacher fra ulike rådgiverselskap i Norge. 
En av deltakerbedriftene, PartnerPlast, vil dele sine erfaringer under Leandagen.

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.