Program

.

Last ned program her.

.

0800:0915

Registrering/kaffe

0830:0915

Ekstra tilbud: Lean basic - Lean på norsk

0930:0940

Velkommen

0940:0955

Info om Katapultsenteret/MTNC og Omstillingsmotoren

 

v/Jon Sandvik, SINTEF Manufacturing

0955:1020

Om den norske samarbeidsmodellen - tillitsvalgtes rolle i det nye arbeidslivet

 

v/Bjørn Sigurd Svingen, leder Fellesforbundet Raufoss J&M

1020:1035

Pause

1035:1105

Digitalisering som kraft for kontinuerlig forbedring, økt produktivitet og konkurransekraft

 

v/Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Siemens

1105:1125

Lean og digitalisering

 

v/Gaute Knutstad, SINTEF Manufacturing

1125:1155

Innlandet - veien mot et verdensledende helsesystem i 2028

 

v/ledelsen i Sykehuset Innlandet

1155:1240

Lunsj

1240:1415

Parallelle sesjoner:

 

* Bedriftsbesøk hos Nammo Raufoss

 

* Bedriftsbesøk Isiflo - Lean i en oppstartsfase

 

* Produktivitetsspranget

 

* Fagarbeideren i en brytningstid (egen sesjon spesielt for tillitsvalgte)

1415:1430

Kaffepause

1430:1510

Innlegg ved vinneren av "Årets norske Leanvirksomhet 2018" - Hydro Aluminium Høyanger

1510:1530

Virkemiddelapparatet møter næringslivet

 

v/Erik Habberstad, næringssjef i Stange kommune og Gaute Knutstad, forskningssjef i SINTEF Manufacturing

1530:1555

Mennesket som ressurs i en digital hverdag

 

v/Kenneth Gilje, kulturarbeider i Gilje Tre

1555:1600

Avslutning

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.