Virkemiddelapparatet møter næringslivet

.

* Erik Habberstad, næringssjef i Stange kommune, forteller om regional satsning på næringsutvikling gjennom Hamarregionen Utvikling.

* Gaute Knutstad, forskningssjef i SINTEF Manufacturing, forteller om nasjonale virkemidler og næringsrettet forskning gjennom Forskningsrådet.