Foredragsholdere 2018

Under årets Leandag Innlandet vil vi få høre innlegg rundt følgende hovedtema:

* Ledelse 
* Digitalisering
* Innovasjon
* Kommunikasjon
* Kultur  

Program 

Kommunikasjon som motiverer til forandring

Erik Modig har doktorgrad i effektiv kommunikasjon og forsker ved Handelshøyskolen i Stockholm, hans siste bok "Bang for Buck" ble Årets Markedsføringsbok 2017 i Sverige.

Hvorfor innovasjon er så viktig

Anna Kirah er utdannet designantropolog og psykolog og er damen som snudde opp ned på Microsofts tilnærming til produktutvikling. Hun har blant annet vært analytiker hos Boeing og sjefdesignantropolog i Microsoft.

Hvordan lykkes med digitalisering

Christian Silvasti er forretningsutvikler, lederskapsutvikler og innovatør. 

Bjørn Fauchald er rådmann i Vestre Toten kommune. 

Bjørn vil snakke om kommunes 7 års leanreise, innbyggermedvirkning og gevinstrealisering.

Tor er prosjektleder for ProduktivitetsSpranget i Norge og vil bidra under parallelle sesjoner, sporvalg 1 rundt det nye programmet “ProduktivitetsSpranget” for SMB-markedet og digitalisering.

Gründer og eier av Kapabl AS.

Atle bidrar som fasilitator under workshopen rundt det nye programmet “ProduktivitetsSpranget” for SMB-markedet og utfordrer rundt tema Lean og digitalisering.

I parallelle sesjoner fra kl. 11:00-12:15, sporvalg 1 vil du høre mer om Katapult-senteret - veien videre mot en verdensledende læringsarena for å utvikle Lean på norsk i en digital hverdag. 

I tillegg til innlegg og drøftinger om det nye programmet "ProduktivitetsSpranget" for SMB-markedet og digitalisering.

I parallelle sesjoner fra kl.11:00-12:15, sporvalg 2 kan du delta på  bedriftsbesøk ved Raufoss ungdomsskole og lære mer om erfaringene som er gjort. Når 2 ungdomsskoler blir til 1. NÅ-kultur og felles kulturelt målbilde for ny skole i 2019.

I parallelle sesjoner fra kl. 11:00-12:15, sporvalg 3 vil du høre mer om Sykehuset Innlandet og om hvordan helseforetaket bruker Lean-tenkningen i sitt utviklingsarbeid ved Ellen Pettersen, direktør medisin og helsefag Sykehuset Innlandet

Kristin Mørkved, direktør TINE Produksjon faste produkter

I parallelle sesjoner fra kl. 11:00-12:15, sporvalg 3 vil du høre mer om forbedringsarbeidet til TINE og deres produksjonssystem som har fått navnet DRIV og målet er sikker, stabil og effektiv drift.

DRIV bygger på anerkjente LEAN prinsipper og skal beskrive hvordan vi jobber og legge vekt på deling av beste praksis

I parallelle sesjoner fra kl. 11:00-12:15, sporvalg 4 vil du høre mer om erfaringer og deres fokus på hvordan det jobbes med kulturen ved arbeidsplassen.