Anna Kirah

Hvorfor innovasjon er så viktig

Anna Kirah er utdannet designantropolog og psykolog og er damen som snudde opp ned på Microsofts tilnærming til produktutvikling. Hun har blant annet vært analytiker hos Boeing og sjefdesignantropolog i Microsoft.

«Mennesker og relasjoner er kjernen i all forretningsdrift, så menneskesentrert innovasjon handler både om å se og forstå hvordan brukerne agerer OG å utvikle produkter og tjenester sammen med dem.
Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk
arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.»