Atle Jensen

Gründer og eier av Kapabl AS.

Atle bidrar som fasilitator under workshopen rundt det nye programmet “ProduktivitetsSpranget” for SMB-markedet og utfordrer rundt tema Lean og digitalisering.

KAPABL er et innovasjons selskap som leverer dataanalyse, produktutvikling og forretningsutvikling med den hensikt å skape bærekraftige produkter og tjenester for nasjonale og internasjonale profesjonelle kunder.

Kapabl er en del av et miljø av bedrifter med nasjonale og internasjonale kunder og aktører innen industri, næringsmiddel, IT, beredskap, mm.