Forbedringsarbeidet i TINE

Kristin Mørkved, direktør TINE Produksjon faste produkter

I parallelle sesjoner fra kl. 11:00-12:15, sporvalg 3 vil du høre mer om forbedringsarbeidet til TINE og deres produksjonssystem som har fått navnet DRIV og målet er sikker, stabil og effektiv drift.

DRIV bygger på anerkjente LEAN prinsipper og skal beskrive hvordan vi jobber og legge vekt på deling av beste praksis

TINE Produksjon omfatter vel 30 anlegg spredd over hele landet og omfatter produksjon av ost, smør, melkepulver, grøt, desserter, yoghurt, rømme i tillegg til alle varianter av melk, fløte og juice.
Anleggene har derfor betydelig variasjoner i størrelse, produksjonsteknologi og også til en viss grad i lokal bedriftskultur.

Som et ledd i effektiviseringsarbeid er det ønskelig å jobbe i retning av standardisering og enhetlig arbeidsmetodikk, samtidig som vi ivaretar den store lokale kompetanse som finnes.
TINE Produksjon har derfor utviklet og er i gang med implementeringen av sitt eget produksjonssystem.
Produksjonssystemet har fått navnet DRIV og målet er sikker, stabil og effektiv drift.

DRIV bygger på anerkjente LEAN prinsipper og skal beskrive hvordan vi jobber og legge vekt på deling av beste praksis.

I dette foredraget vil det gis en oversikt over arbeidet med utvikling og implementering av DRIV og en kort status på hvor de er i dag og planer videre.
Hun vil også vil berøre både det de områder de har lykkes med og områder som har vært utfordrende.

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.