Forbedringsarbeidet i TINE

Kristin Mørkved, direktør TINE Produksjon faste produkter

I parallelle sesjoner fra kl. 11:00-12:15, sporvalg 3 vil du høre mer om forbedringsarbeidet til TINE og deres produksjonssystem som har fått navnet DRIV og målet er sikker, stabil og effektiv drift.

DRIV bygger på anerkjente LEAN prinsipper og skal beskrive hvordan vi jobber og legge vekt på deling av beste praksis

TINE Produksjon omfatter vel 30 anlegg spredd over hele landet og omfatter produksjon av ost, smør, melkepulver, grøt, desserter, yoghurt, rømme i tillegg til alle varianter av melk, fløte og juice.
Anleggene har derfor betydelig variasjoner i størrelse, produksjonsteknologi og også til en viss grad i lokal bedriftskultur.

Som et ledd i effektiviseringsarbeid er det ønskelig å jobbe i retning av standardisering og enhetlig arbeidsmetodikk, samtidig som vi ivaretar den store lokale kompetanse som finnes.
TINE Produksjon har derfor utviklet og er i gang med implementeringen av sitt eget produksjonssystem.
Produksjonssystemet har fått navnet DRIV og målet er sikker, stabil og effektiv drift.

DRIV bygger på anerkjente LEAN prinsipper og skal beskrive hvordan vi jobber og legge vekt på deling av beste praksis.

I dette foredraget vil det gis en oversikt over arbeidet med utvikling og implementering av DRIV og en kort status på hvor de er i dag og planer videre.
Hun vil også vil berøre både det de områder de har lykkes med og områder som har vært utfordrende.