Katapultsenteret og ProduktivitetsSpranget

I parallelle sesjoner fra kl. 11:00-12:15, sporvalg 1 vil du høre mer om Katapult-senteret - veien videre mot en verdensledende læringsarena for å utvikle Lean på norsk i en digital hverdag. 

I tillegg til innlegg og drøftinger om det nye programmet "ProduktivitetsSpranget" for SMB-markedet og digitalisering.

Bidragsytere:

  • Christian Silvasti – om erfaringene med Produktionslyftet i Sverige
  • Tor Giæver – prosjektleder for ProduktivitetsSpranget i Norge
  • Oddbjørn Maurdalen – adm.dir Furnes Jernstøperi – en av de første pilotbedriftene i ProduktivitetsSpranget
  • Atle Jensen, Kapabl – fasiliterer workshop og utfordrer rundt tema Lean og digitalisering