Tor Giæver

Tor er prosjektleder for ProduktivitetsSpranget i Norge og vil bidra under parallelle sesjoner, sporvalg 1 rundt det nye programmet “ProduktivitetsSpranget” for SMB-markedet og digitalisering.

Tor Giæver er utdannet maskiningeniør og bedriftsøkonom og har jobbet med produksjonsledelse, industrialisering og lean ledelse i det meste av sin yrkesaktive karriere. Han har også vært prosjektleder og medforfatter av boka Lean på Norsk med erfaringer fra Raufossindustrien.

Tor har ledet mange store Leanprosjekter og er nå utnevnt som prosjektleder for det nasjonale leanprosjektet Produktivitetsspranget.
Dette kjøres nå som en pilot med 6 deltagerbedrifter fra Nord-Vestlandet, BTV regionen og Innlandet.

Målbedriftene er SMB og kravet for deltagelse er motivasjon, modenhet, lederkapabilitet, potensial, involvering og helhetlig tenkning.
Piloten går over 18 måneder og vi forutsetter å kunne videreføre prosjektet i et større nasjonalt omfang etter ferdigstilt pilot. Et strategisk samarbeid med det svenske Produktionslyftet som har gått over mer enn 10 år er etablert.

Ler mer om ProduktivitetsSpranget her

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.