Tor Giæver

Tor er prosjektleder for ProduktivitetsSpranget i Norge og vil bidra under parallelle sesjoner, sporvalg 1 rundt det nye programmet “ProduktivitetsSpranget” for SMB-markedet og digitalisering.

Tor Giæver er utdannet maskiningeniør og bedriftsøkonom og har jobbet med produksjonsledelse, industrialisering og lean ledelse i det meste av sin yrkesaktive karriere. Han har også vært prosjektleder og medforfatter av boka Lean på Norsk med erfaringer fra Raufossindustrien.

Tor har ledet mange store Leanprosjekter og er nå utnevnt som prosjektleder for det nasjonale leanprosjektet Produktivitetsspranget.
Dette kjøres nå som en pilot med 6 deltagerbedrifter fra Nord-Vestlandet, BTV regionen og Innlandet.

Målbedriftene er SMB og kravet for deltagelse er motivasjon, modenhet, lederkapabilitet, potensial, involvering og helhetlig tenkning.
Piloten går over 18 måneder og vi forutsetter å kunne videreføre prosjektet i et større nasjonalt omfang etter ferdigstilt pilot. Et strategisk samarbeid med det svenske Produktionslyftet som har gått over mer enn 10 år er etablert.

Ler mer om ProduktivitetsSpranget her