Utviklingsarbeidet hos Sykehuset Innlandet

I parallelle sesjoner fra kl. 11:00-12:15, sporvalg 3 vil du høre mer om Sykehuset Innlandet og om hvordan helseforetaket bruker Lean-tenkningen i sitt utviklingsarbeid ved Ellen Pettersen, direktør medisin og helsefag Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse. For å nå dette målet må vi utnytte alle gode virkemidler. Verdi for pasienten, god pasientflyt, kvalitet og pasientsikkerhet utgjør selve kjernen i arbeidet.

 

Ellen Henriette Pettersen er lege og direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet. I tillegg til å legge til rette for god kvalitet på pasientbehandlingen jobber hun med utvikling av det fremtidige spesialisthelsetjenestetilbudet i Innlandet.
Nye arbeidsformer og ny sykehusstruktur skal på plass og hun er sentral i arbeidet med utvikling av gode prehospitale tjenester, desentraliserte tjenester, tjenester i samarbeid med kommunene og spesialiserte tilbud. Hun sitter også i utvidet ledergruppe ved Institutt for helsevitenskap NTNU i Gjøvik.
Pettersen er genuint opptatt av forbedringsarbeid og sammenhengen mellom hverdagslige endringer og de store forandringene helsevesenet står overfor. Hun har flere års erfaring med LEAN med spesielt fokus på ledelse og pasientforløp.

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.