Utviklingsarbeidet hos Sykehuset Innlandet

I parallelle sesjoner fra kl. 11:00-12:15, sporvalg 3 vil du høre mer om Sykehuset Innlandet og om hvordan helseforetaket bruker Lean-tenkningen i sitt utviklingsarbeid ved Ellen Pettersen, direktør medisin og helsefag Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse. For å nå dette målet må vi utnytte alle gode virkemidler. Verdi for pasienten, god pasientflyt, kvalitet og pasientsikkerhet utgjør selve kjernen i arbeidet.

 

Ellen Henriette Pettersen er lege og direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet. I tillegg til å legge til rette for god kvalitet på pasientbehandlingen jobber hun med utvikling av det fremtidige spesialisthelsetjenestetilbudet i Innlandet.
Nye arbeidsformer og ny sykehusstruktur skal på plass og hun er sentral i arbeidet med utvikling av gode prehospitale tjenester, desentraliserte tjenester, tjenester i samarbeid med kommunene og spesialiserte tilbud. Hun sitter også i utvidet ledergruppe ved Institutt for helsevitenskap NTNU i Gjøvik.
Pettersen er genuint opptatt av forbedringsarbeid og sammenhengen mellom hverdagslige endringer og de store forandringene helsevesenet står overfor. Hun har flere års erfaring med LEAN med spesielt fokus på ledelse og pasientforløp.