Vestre Toten kommune - Bedriftsbesøk ved Korterudvegen omsorgsboliger

I parallelle sesjoner fra kl. 11:00-12:15, sporvalg 4 vil du høre mer om erfaringer og deres fokus på hvordan det jobbes med kulturen ved arbeidsplassen. 

Et viktig første skritt til endring er å kjenne egen kultur. Kjenner man sin organisasjonskultur godt, er grunnlaget mye bedre for å sette seg nye mål når man skal endre eller utvikle sin organisasjon.

Vestre Toten kommune har tatt dette på alvor ved å innføre kulturanalyse som en del av opplæringsmodellen i Lean kontinuerlig forbedring.

Korterudvegen omsorgsboliger var den første enheten i kommunen som gjennomførte en kulturanalyse i form av å være pilot. De har jobbet med Lean siden 2014.

Leder i enheten vil fortelle om sine erfaringer med bruk av metoden knyttet til kultur og hvordan de har jobbet med tiltak i etterkant. Hun har også erfaring med kulturanalyse fra den andre enheten hun leder, Raufosstun omsorgsboliger, som innførte Lean i 2017.
Denne siste enheten gjennomførte en medarbeiderundersøkelse før og etter innføring av Lean som viste svært gode forbedringer på mange områder.

Korterudvegen omsorgsboliger ble bygd i 1995 som en av de første i sitt slag i landet. Tilbudet er et reelt alternativ til sykehjem med heldøgns bemanning av kvalifisert personell. Omsorgsboligen har plass til mellom 13 og 16 beboere med ca. 20 ansatte i ulike stillingsstørrelser.