Vestre Toten kommune - Bedriftsbesøk ved Korterudvegen omsorgsboliger

I parallelle sesjoner fra kl. 11:00-12:15, sporvalg 4 vil du høre mer om erfaringer og deres fokus på hvordan det jobbes med kulturen ved arbeidsplassen. 

Et viktig første skritt til endring er å kjenne egen kultur. Kjenner man sin organisasjonskultur godt, er grunnlaget mye bedre for å sette seg nye mål når man skal endre eller utvikle sin organisasjon.

Vestre Toten kommune har tatt dette på alvor ved å innføre kulturanalyse som en del av opplæringsmodellen i Lean kontinuerlig forbedring.

Korterudvegen omsorgsboliger var den første enheten i kommunen som gjennomførte en kulturanalyse i form av å være pilot. De har jobbet med Lean siden 2014.

Leder i enheten vil fortelle om sine erfaringer med bruk av metoden knyttet til kultur og hvordan de har jobbet med tiltak i etterkant. Hun har også erfaring med kulturanalyse fra den andre enheten hun leder, Raufosstun omsorgsboliger, som innførte Lean i 2017.
Denne siste enheten gjennomførte en medarbeiderundersøkelse før og etter innføring av Lean som viste svært gode forbedringer på mange områder.

Korterudvegen omsorgsboliger ble bygd i 1995 som en av de første i sitt slag i landet. Tilbudet er et reelt alternativ til sykehjem med heldøgns bemanning av kvalifisert personell. Omsorgsboligen har plass til mellom 13 og 16 beboere med ca. 20 ansatte i ulike stillingsstørrelser.

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.