Vestre Toten kommune - Bedriftsbesøk ved Raufoss ungdomsskole

I parallelle sesjoner fra kl.11:00-12:15, sporvalg 2 kan du delta på  bedriftsbesøk ved Raufoss ungdomsskole og lære mer om erfaringene som er gjort. Når 2 ungdomsskoler blir til 1. NÅ-kultur og felles kulturelt målbilde for ny skole i 2019.

Et viktig første skritt til endring er å kjenne egen kultur. Kjenner man sin organisasjonskultur godt, er grunnlaget mye bedre for å sette seg nye mål når man skal endre eller utvikle sin organisasjon.

Vestre Toten kommune har tatt dette på alvor ved å innføre kulturanalyse som en del av opplæringsmodellen i Lean kontinuerlig forbedring.
På Raufoss ungdomsskole vil ungdomsskolene (Reinsvoll ungdomsskole og Raufoss ungdomsskole sammen) vise hvordan de har arbeidet med Lean i form av kulturanalyse og tavler.

Ungdomsskolene startet med Lean vinteren 2017 ved å gjennomføre en kulturanalyse der alle ansatte var med.
To av planleggingsdagene i august 2017 ble brukt til å konkretisere tiltak etter analysen for å utvikle en ønsket felles skolekultur mot sammenslåing i 2019. Arbeidet mot felles skolekultur har en solid forankring hos de ansatte takket være bred involvering.

Vestre Toten ungdomsskole er under bygging på Raufoss og vil stå ferdig til bruk høsten 2019. Skolen vil erstatte de to nåværende ungdomsskolene, Reinsvoll ungdomsskole og Raufoss ungdomsskole, som samles til én skole fra 1. august 2019. Ved oppstart vil det være ca. 430 elever og rundt 90 ansatte ved skolen.

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.