Lean Forum Midt-Norge

Lean Forum Midt-Norge ble etablert 28. august 2012.

Lean Forum Midt-Norge skal bidra til å styrke verdiskapning i regionen gjennom kompetanseutvikling og gjensidig utveksling av erfaringer for å styrke forbedringsarbeidet i private og offentlige virksomheter.

Arrangementene våre finner du på http://www.meetup.com/Lean-Forum-Midt-Norge/ og det er også der du blir medlem. Se mer om hvordan du kommer i kontakt med oss under.

Facebook

Facebook