Del 3: LEAN DIGITAL

Nye teknologier kombinert med lean gir muligheter for å utvikle smarte og mer automatiserte arbeidsprosesser. De fleste virksomheter har implementert ERP (Enterprise Resource Planning) systemer for å forbedre dataflyt og prosesser på tvers av organisatoriske grenser. Mange har også tatt i bruk digitale teknologier som interaktive tavler, skyløsninger, datafangst, smart planleggingssystemer, kunstig intelligens for å oppnå prosessforbedringer. Virksomhetene oppnår likevel ikke resultatene de hadde forventet. 

Vi har utfordret noen virksomheter til å fortelle oss hvordan de har jobbet med implementering av digital teknologi, og hvilke erfaringer de har gjort seg når det gjelder økt effektivitet og kundeverdi. Vi vil legge opp til en diskusjon om hvorvidt lean tenking og metoder kan gi bedre resultat ved slike implementeringer.

Presentasjoner ved blant andre: 

  • Øyvind Kjos, Tine (Advanced Planning System)
  • Svein Martin Gaasholt, Tieto Evry  (Agile / Smidig utviklingsmetodikk som en kult - prosjektleder) 

Debatt/Diskusjon: ledes av Erlend Alfnes

Link til arrangementet blir sendt ut en time før oppstart.