Per Ivar Berg

TINE SA

Per Ivar har over 20 år med ledererfaring fra norsk og internasjonal industriell produksjon. Han startet sitt virke i Tine i 2013, etter å ha vært  administrerende direktør i Skala AS. Han var med på å rulle ut det største forbedringsprogrammet i Tines historie i 2016 - «Driv» - som er bygget på Lean og er i dag ryggraden i produksjonen i Tine. Per Ivar vil presentere toppledelsens viktighet for å kunne bygge Lean i hele organisasjonen og oppnå den suksessen som Tine har hatt.