Program

Program: 

  • 0815-0900: Registrering og kaffe
  • 0900: Programstart
  • 1600: Programslutt

Endelig struktur for dagen kommer (disponering av tid mellom 0900-1600).