Program for dagen her

08:15 - 09:00 Registrering og kaffe
09:00 - 09:10 Velkommen
Leder Lean Forum Midt-Norge
09:10 - 09:15 Introduksjon til tema
Eivind Reke (konferansier)
09:15 - 10:00 Lean Hypergrowth
Michael Ballé
10:00 - 10:30 Lean uten sløsing
Håvard Buhaug, Sandness Coromant
10:30 - 11:00 Hva sier Akademia?
Lisbeth Øyum og Johan Ravn
11:00 - 11:30 Kaffe og mingling
11:30 - 12:00 Fremragende akuttmottak
Arnt Håvard Moe, Helse Nord-Trøndelag HF
12:00 - 12:30 Om betydningen av ledelsens engasjement og involvering i forbedringsarbeidet
Jesper Sode Hansen, IKA Møre og Romsdal
12:30 - 13:15 Lunsj
13:15 - 14:00 Kantega
Hilde Nielsen, Kantega
14:00 - 14:45 Coop Obs/Coop Obs Bygg
14:45 - 15:05 Kaffe og mingling
15:05 - 15:50 Paneldebatt
15:50 - 16:00 Avslutning
Leder Lean Forum Midt-Norge