Bli medlem av Lean Forum Namdal

BLI MEDLEM AV LEAN FORUM NAMDAL

Lean Forum Namdal er et åpent forum for å fremme verdiskaping gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling gjennom kompetanseheving og utveksling av erfaringer.

Forumet skal gi våre medlemmer verdi i form av
  • Kunnskap om hvordan anvende Lean og utvikle Lean-prosesser i verdensklasse
  • Erfaringer fra norske og internasjonale virksomheter og kompetansemiljøer
  • Inspirasjon i et lærende felleskap av personer og organisasjoner
  • Utvikling av læringsarenaer for Lean på alle nivå
  • Bidra til utvikling av studietilbud innenfor forbedringsledelse og Lean.

Som medlem av forumet vil du få tilgang på forumets nettverk, muligheten til å påvirke forumets arbeid og hvis ønskelig bidra aktivt under arrangement i regi av Lean Forum Namdal. For at vi skal knytte sammen hele Namdalen, og sammen skape et nettverk som bidrar til en enda mer attraktiv region er det gratis å bli medlem av forumet.

Uavhengig av om du tilhører privat, offentlig eller er enkeltperson så er du hjertelig velkommen som medlem av forumet.

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med en av oss i styret.

Spørsmål merket * er obligatoriske.