Meld inn gode ideer!

Her kan du sende inn dine forslag til Lean Forum Namdal, som kan tas med i videre planlegging av aktiviteter.

Ønsker du å bli medlem av Lean Forum Namdal? Meld deg inn her!

Spørsmål merket * er obligatoriske.