Lean Forum Narvik

Lean Forum Narvik ble stiftet 7. januar, og forumet vil være organisert som et lokalt nettverk tilknyttet Lean Forum Nordland. 

På stiftelsesmøtet, hvor det også var en foredragsdel, deltok 17 personer fra produksjonsvirksomheter, kommune, høgskolen og tjenesteleverandører i byen.

Tema for foredraget var "Med lean i bagasjen fra sol til jernbane" ved tidligere fabrikksjef på REC Scancell, Børge Soleng. En arbeidsgruppe/interimstyre ble opprettet, og neste møte i Lean Forum Narvik ble berammet til april 2014. 

Lean Forum Narvik sin arbeidsgruppe/interimstyre består så langt av:

Per Åge Ljunggren, Høgskolen i Narvik (pal@hin.no)
Ivar Klavenes, OMT Boligbyggelag (ivar@omtbbl.no)
Frits Pettersen, Beisfjord Sement (frits@beisfjordsement.no)
Børge Soleng, Centerpoint (borge.soleng@hotmail.com)
I tillegg vil det komme to representanter til: en fra Narvik kommune og en fra VINN.

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordlands årsmøte ble gjennomført den 24. november 2015 i lokalene til Kunnskapsparken Helgeland, Mo i Rana.

Lean Forum Norge inviterer til studiebesøk hos "Årets norske Leanvirksomhet 2013" ALCOA Mosjøen tirsdag 6. mai. Det er noen få ledige plasser igjen, og derfor fortsatt mulighet til å melde seg på.

Lean Forum Narvik inviterte til fagmøte om anvendelse av Lean i kommunal helse og omsorg den 29. april.

Lean Forum Narvik inviterer til fagmøte: "Lean i helse- og omsorgstjenester - Lean som tankegang og verktøy for bedre kvalitet, økonomi og medarbeidertrivsel".

Lean Forum Nordland besøkte Volvo Trucks i Sverige for å lære mer om deres leanarbeid, samt fortelle om ALCOA Mosjøen sine erfaringer.