Årsmøte 2015

Lean Forum Nordlands årsmøte ble gjennomført den 24. november 2015 i lokalene til Kunnskapsparken Helgeland, Mo i Rana.

Tekst: Per Åge Ljunggren, Lean Forum Nordland
Det var dessverre kun syv personer som hadde funnet anledning til å delta på møtet, men programmet ble stort sett gjennomført som planlagt.

En runde med presentasjon av deltakerne viste stor geografisk spredning fra Narvik i nord til Mosjøen i sør. Bransjemessig var konsulentvirksomheter best representert.

Kenneth Sandmo, leder valgkomite Lean Forum Norge, presenterte Lean Forum Norges historikk, formål retningslinjer og aktiviteter.

Per Åge Ljunggren, medlem interimsstyret, presenterte Lean Forum Nordlands aktiviteter i interimsperioden siden etablering den 8. november 2012, forumets litt spesielle utfordringer p.gr.a. geografi og befolkningstetthet i et langstrakt fylke og en oversikt over virksomheter i Nordland som har erfaring med Lean-arbeid.

Elektrolysesjef Gaute Nyland fra Alcoa Mosjøen presenterte bedriftens historie og bedriftens langvarige systematiske arbeid med HMS- og produktivitetsforbedring basert på TPS og Lean. Et viktig teknologiskifte i bedriftens historie var overgangen fra Søderberg teknologi til Prebake teknologi på slutten av 1980-tallet. Alcoa Mosjøen er en del av et globalt konsern med ca. 60000 ansatte i 30 land. Bedriften ble i 2013 kåret til årets norske Leanvirksomhet. Lean arbeidet har ført Alcoa Mosjøen til å bli en av de aller beste virksomhetene i det internasjonale Alcoa-konsernet.

Videre ble valgkomiteens forslag til styremedlemmer for ordinært styre presentert, og valget ble gjennomført uten de helt store diskusjoner. Det ble imidlertid gjort en endring av valgkomiteens forslag til styresammensetning p.gr.a. usikkerhet m.h.t. ett av valgkomiteens medlemsforslag. Etter en del diskusjon ble det framført benkeforslag om å erstatte dette medlemmet med Per Åge Ljunggren.

Det nye styret består etter dette av følgende medlemmer.

Styret konstituerer seg selv.

Valgkomiteen har bestått av:

  • Erik Mäkitaavola
  • Bjørn Bergan
  • Bente Hyttebakk
  • Per Åge Ljunggren

Møtet ble avsluttet kl. 1500.

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordlands årsmøte ble gjennomført den 24. november 2015 i lokalene til Kunnskapsparken Helgeland, Mo i Rana.

Lean Forum Norge inviterer til studiebesøk hos "Årets norske Leanvirksomhet 2013" ALCOA Mosjøen tirsdag 6. mai. Det er noen få ledige plasser igjen, og derfor fortsatt mulighet til å melde seg på.

Lean Forum Narvik inviterte til fagmøte om anvendelse av Lean i kommunal helse og omsorg den 29. april.

Lean Forum Narvik inviterer til fagmøte: "Lean i helse- og omsorgstjenester - Lean som tankegang og verktøy for bedre kvalitet, økonomi og medarbeidertrivsel".

Lean Forum Nordland besøkte Volvo Trucks i Sverige for å lære mer om deres leanarbeid, samt fortelle om ALCOA Mosjøen sine erfaringer.