Fagmøte om Lean i helse og omsorg i Narvik

Lean Forum Narvik inviterte til fagmøte om anvendelse av Lean i kommunal helse og omsorg den 29. april.

Blant de omkring 50 møtedeltakerne var det enhetsledere og fagpersoner fra sektoren, administrative ledere, politikere, konsulenter og representanter fra næringsliv og Høgskolen i Narvik.

Fagmøtet om Lean i helse og omsorg skulle handle om effekter og konkret realisering av gevinster. Disse problemstillingene er i høyeste grad relevante både ved oppstart og i mer innarbeidede Leankommuner.

Innledere fra tre kommuner delte sine erfaringer; kommunalsjef Lars Norman Andersen i Narvik kommune, områdeleder Vanja Skogvoll i Pleie Øst i Tysfjord kommune og Leanansvarlig Kari Bjørnerud Børthus fra Vestre Toten kommune.

Blant de rapporterte gevinstene var: 

Mye mer tid frigjort til verdifull tid med pasientene

  • Verdistrømanalyser og daglige møter fører til at rutinemessige oppgaver som dosettlegging utføres på mye kortere tid
  • 5S gir mindre tid til leting
  • Verdistrømanalyse har gitt bedre kvalitet på pasientdokumentasjon

Bedre pleiefaglig arbeid og oppfølging

  • Pasienter blir fulgt opp mer med hensyn til egenmestring
  • Det er skapt "et mer yrende liv" for beboerne, en av hovedmålsetningene i kommunen
  • Økt kvalitet på rapporter mellom skift
  • Roligere miljø og økt trivsel både for pasienter og ansatte gjennom mer effektive rutineoppgaver

 

Det ble også rapportert en markant reduksjon i sykefravær for en av kommunene, hvor effekten delvis ble forklart med bedre arbeidshverdag og trivsel.

 

Etter innleggene kom det mange spørsmål fra engasjerte tilhørere.
Tekst og foto: Bjørn Bergan, Lean Forum Nordland

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordlands årsmøte ble gjennomført den 24. november 2015 i lokalene til Kunnskapsparken Helgeland, Mo i Rana.

Lean Forum Norge inviterer til studiebesøk hos "Årets norske Leanvirksomhet 2013" ALCOA Mosjøen tirsdag 6. mai. Det er noen få ledige plasser igjen, og derfor fortsatt mulighet til å melde seg på.

Lean Forum Narvik inviterte til fagmøte om anvendelse av Lean i kommunal helse og omsorg den 29. april.

Lean Forum Narvik inviterer til fagmøte: "Lean i helse- og omsorgstjenester - Lean som tankegang og verktøy for bedre kvalitet, økonomi og medarbeidertrivsel".

Lean Forum Nordland besøkte Volvo Trucks i Sverige for å lære mer om deres leanarbeid, samt fortelle om ALCOA Mosjøen sine erfaringer.