Lean Forum Nordland på studietur til Sverige

Lean Forum Nordland besøkte Volvo Trucks i Sverige for å lære mer om deres leanarbeid, samt fortelle om ALCOA Mosjøen sine erfaringer.

Tekst: Bjørn Bergan, Lean Forum Nordland

Lean Forum Nordland arrangerte i slutten av januar en studietur hvor vi ville lære fra en verdensklassebedrift innenfor to problemstillinger:

• Optimal utnyttelse av reell kapasitet (OEE) i en moden Lean-virksomhet. Hvordan lete opp ledig kapasitet i alle ledd og øke OEE på et anlegg og en organisasjon? • Coaching og forbedringsarbeid. Hvordan aktiverer man kompetanser i stab som kan gjøre en forskjell i forbedringsarbeid i linjen? Valget falt på Volvo Trucks i Sverige og to av deres store fabrikker i drivlinjedivisjonen (motor og girkasser), i Skövde og Köping . Heldigvis ble vi ønsket velkommen, mye på grunn av at ALCOA Mosjøen også ville dele sine erfaringer under besøket. ALCOA Mosjøen ble som kjent kåret til årets Lean-virksomhet i Norge 2013.

Åtte deltagere besøkte først motorfabrikken i Skövde. Der hadde vi hele dagen med deres sentrale forbedrings-team ledet av Ove Lindberg. De presenterte sitt styringssystem (Volvo Production System) og metodikker for kontinuerlig forbedring og større endringsprosjekter. De bruker Cost Deployment, en tankegang utviklet av professor Yamashina til avdekking av tap og prioritering av tiltak. Vi fikk også innblikk i deres fremste nyvinninger på operatørvedlikehold og var tilskuere til deres regulære morgenmøte for fabrikkledelsen. Eivind Milaksen, verkssjef ved ALCOA Mosjøen, presenterte sikkerhetsfilosofi og resultater fra Mosjøen, og diskusjonen etterpå ble fruktbar for både nordmenn og svensker. Full av inntrykk reiste vi videre til girkassefabrikken i Köping, to timer unna. Der hadde vi middag med fabrikksjefen, Rickard Lundberg, og møttes dagen etter til en gjennomgang av fabrikken med spesielt fokus på avdelingen for vedlikehold og teknisk støtte i fabrikken. Det var veldig interessant å se hvordan de opererte med korte og lange pulser (takt) for deres innsats-team for støtte i produksjonen. Vi ble bedre kjent med professor Yamashinas tanker fra World Class Manufacturing, en helhetlig og krevende produksjonsfilosofi med elleve pillarer.

På begge fabrikkene ble vi møtt med en gledelig åpenhet og vennlighet og håper at møtene kan gi utbytte til alle deltagerne. Hvem vet, kanskje det blir anledning til flere diskusjoner, i Mosjøen eller på svensk grunn igjen?

Den norske gruppen besto av Eivind Mikalsen, Bjørn Sæterstad, Egil Solberg, Erik Nordstoga (alle ALCOA Mosjøen), Ottar Henriksen (Lean Forum Norge og SINTEF), Skjalg Stavheim (Ragasco), Per Åge Ljunggren (Høgskolen i Narvik) og Bjørn Bergan (VINN Narvik).

Foto (Bjørn Sæterstad): Rickard Lundberg, fabrikksjef ved VOLVO Powertrains girkassefabrikk i Köping, viser de premierte forbedringsprosjektene. Erik Nordstoga, Ottar Henriksen, Skjalg Stavheim, Eivind Mikalsen og Bjørn Bergan følger engasjert med.

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordlands årsmøte ble gjennomført den 24. november 2015 i lokalene til Kunnskapsparken Helgeland, Mo i Rana.

Lean Forum Norge inviterer til studiebesøk hos "Årets norske Leanvirksomhet 2013" ALCOA Mosjøen tirsdag 6. mai. Det er noen få ledige plasser igjen, og derfor fortsatt mulighet til å melde seg på.

Lean Forum Narvik inviterte til fagmøte om anvendelse av Lean i kommunal helse og omsorg den 29. april.

Lean Forum Narvik inviterer til fagmøte: "Lean i helse- og omsorgstjenester - Lean som tankegang og verktøy for bedre kvalitet, økonomi og medarbeidertrivsel".

Lean Forum Nordland besøkte Volvo Trucks i Sverige for å lære mer om deres leanarbeid, samt fortelle om ALCOA Mosjøen sine erfaringer.