Bli medlem

Bli medlem av Lean Forum Nordvest

Våre medlemspriser for 2020 er:

•  Bedrifter > 24 ansatte: 10.000,- kroner

•  Bedrifter 4-24 ansatte: 5.000,- kroner

•  Bedrifter 1-3 ansatte: 2.500,- kroner

•  Enkeltmannsforetak: 1.000,- kroner