Bli medlem av Lean Forum Nordvest

Våre medlemspriser for 2018 er:

•  Bedrifter > 24 ansatte: 10.000,- kroner

•  Bedrifter 4-24 ansatte: 5.000,- kroner

•  Bedrifter 1-3 ansatte: 2.500,- kroner

•  Enkeltmannsforetak: 1.000,- kroner

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene

Styret innkaller herved til årsmøte i Lean Forum Nordvest.
Tid: 11. april kl 17.30-18.00
Sted: Høgskolen i Molde