Årsmøte i Lean Forum Nordvest

11 april 17:30 - 11 april 18:00 Legg til kalender

Styret innkaller herved til årsmøte i Lean Forum Nordvest.

Sted: Høgskolen i Molde, rom A-0.20

Har du saker du ønsker å ta opp på årsmøte, må disse sendes til styret senest 1.april 2019 til gabriele.h.junge@himolde.no. Fullstendig saksliste med all saksdokumentasjon vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte på http://www.leanforumnorge.no/regionale-forum/lean-forum-nordvest.

 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete

2. Godkjenning innkallingen

3. Godkjenne sakslisten

4. Velge ordstyrer, referent og to representanter til å undertegne protokollen

5. Behandle årsmeldingen

6. Behandle regnskap

7. Behandle budsjett

8. Behandle forslag og saker

9. Fastsette medlemskontingent

10. Behandle driften for kommende år

11. Foreta følgende valg av:

1. Styreleder

2. Øvrige styremedlemmer

3. Varamedlemmer

4. Revisor

5. Valgkomité

Kalender

Nyheter

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene