Årsmøte Lean Forum Nordvest

23 mars 15:00 - 23 mars 16:30 Legg til kalender

.
Styret innkaller herved til årsmøte i Lean Forum Nordvest.

Tid: 23. mars 2021, kl. 15:00 -16:30

Sted: Teams

 

Har du saker du ønsker å ta opp på årsmøte, må disse sendes til styret senest 9. mars 2021 til gabriele@ikuben.no. Fullstendig saksliste med all saksdokumentasjon vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte.

 

Nyheter

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene