Dagsseminar - Introduksjon til Lean

3 okt 10:00 - 3 okt 15:00 Legg til kalender

.
De fleste har hørt at lean gir bedre effektivitet. Men hva er lean produksjon egentlig? Dette seminaret gir deg innsikt i de viktigste prinsippene og teknikkene innen Lean og Toyota Production System, og hvordan de kan anvendes for analyse og styring. Seminaret vil omfatte følgende tema. 

  • Hva er lean (perspektiver på lean, flyteffektivitet versus ressurseffektivitet, de sentrale prinsipper)
  • Hvordan skape flyt i praksis – spill og felles refleksjon
  • Analyse av din virksomhet (lean scan, rapid plant assessment, verdistrøms analyse)
  • Lean implementering (etablering av lean program) 
  • Lean lederskap (tavlemøter og forbedringsprosjekt med A3)

Seminaret passer både for deg som er ukjent med lean og for deg som ønsker å revitalisere et pågående lean program.  Seminaret holdes av Erlend Alfnes, førsteamanuensis ved Institutt for Maskinteknikk og Produksjon, NTNU.

PÅMELDING: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/3101767779

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene

Styret innkaller herved til årsmøte i Lean Forum Nordvest.
Tid: 11. april kl 17.30-18.00
Sted: Høgskolen i Molde