Lean, digitalisering og ledelse (webinar)

27 okt 12:00 - 27 okt 14:00 Legg til kalender

.
Lean Forum Nordvest inviterer til webinar.

Lean og digitalisering har vist seg til å passe godt sammen og vi kan finne flere eksempler hvor etablerte lean prosesser har bidratt til at man bedre lykkes med ny teknologi. Kunsten er å finne de riktige områdene som skal digitaliseres, de områdene som skaper mest verdi for organisasjonen. Men hva kreves det av ledelsen? Hvordan får man ansatte med på laget når den ytterste konsekvensen av digitalisering kan være at oppgaver eller arbeidsplasser blir overflødige?

Bli med på nok et spennende webinar hvor vi setter fokus på samspillet mellom lean, digitalisering og ledelse.

Vi får digitalt besøk av Eivin Reke, Mette Holand, Vegard Kristensen og Anders Farbu. 

 Påmelding: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/1759645899

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til Gemba Walk hos Optimar 1. juni kl 12.00 - 15.00.

Påmelding: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/623797338

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.