Lean produksjon og digitalisering (webinar)

14 okt 12:00 - 14 okt 14:00 Legg til kalender

.

Lean produksjon og digitalisering – venn eller fiende?

En lean produksjon er ikke avhengig av digitale løsninger for å fungere. IT har til og med blitt omtalt som en kilde til sløsing. Men med den økende digitaliseringstakten i alle bransjer og industrier, er det relevant å spørre seg hvilken rolle lean produksjon som konsept vil ha i dag og i fremtiden.

Er det slik at digitalisering gjør lean utdatert, og at lean ikke lengre bør være fokus for produksjonsbedrifter? Eller bør lean og digitalisering ses på som komplementære tilnærminger som kan støtte opp om hverandre?
Vi får digitalt besøk av Sven-Vegard Buer, forsker ved SINTEF Digital, avdeling for Teknologiledelse. Sven-Vegard vil presentere funn fra egen forskning og praktiske eksempler fra noen av de pågående forskningsprosjektene på temaet.

Nyheter

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene