Nettverkssamling hos Glamox, Molde

14 feb 00:00 - 14 feb 00:00 Legg til kalender

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos Glamox, Molde.

.

Ved Glamox har man drevet med systematisk LEAN-arbeid siden 2012. Etter å ha kjørt etter et ganske omfattende regime i en god periode, så man for et par års tid siden at engasjementet og entusiasmen rundt arbeidet var noe fallende. De har derfor gjennom det siste året vært gjennom en revitaliseringsprosess der man har fokusert på å tilpasse omfanget til et realistisk men fortsatt betydelig nivå. Dette har resultert i GUTS (Glamox-Utvikling-Tiltak-Samarbeid), som Glamox vil fortelle mer om på samlingen neste onsdag. 

Dette er en sjelden anledning til å lære om hvor krevende det er å holde Lean-arbeid gående over lang tid, også for ikke-produksjonsbedrifter. 

Meld deg på via denne linken:

https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/2760317700

Nyheter

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene