Nyheter

 

Besøk dumper-produsenten Doosan Infracore Norway AS i Fræna, og få innblikk i blant annet hvordan materialflyten "suges" inn til montasjelinja med ulike kanban-løsninger.

150 personer deltok på Lean Forum Nordvest sitt første heldags Lean-seminar 28. april

Lean Forum Nordvest sin nettverkssamling hos Hydro Sunndal den 18. mars samlet 36 deltakere fra hele Møre og Romsdal.

Seminar med presentasjon av spennende Leanprosjekt i både private bedrifter og offentlig forvaltning, med fokus på flyt i prosesser (pull og visuell styring).

Adm.dir. Kjetil Nesset og Vik Ørsta AS tok imot hele 65 deltakere på Lean Forum Nordvest sin nettverkssamling onsdag 25. februar.

Besøk et av verdens mest moderne aluminiumsverk og lær om Hydro Sunndal metallverk sitt mangeårige arbeid med Totalkvalitet og Lean.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling 25. februar. Få innblikk i SafeRoad sin innføring av Lean og hvordan Vik Ørsta har sikret konkurransekraften for et av sine kjerneprodukter "CT-Bolt".

Lean Forum Nordvest arrangerte sitt første Lean-seminar ved Høgskolen i Molde tirsdag 21. oktober. Oppslutningen var overveldende, med en deltakelse på neste 250 representanter fra næringslivet, akademia og offentlig forvaltning i Møre og Romsdal.

Etableringen fant sted i Molde tirsdag 21. oktober.

Etableringen av Lean Forum Nordvest vil foregår den 21. oktober med et tilhørende Leanseminar på Høgskolen i Molde. Her blir det en rekke spennende innledere.

Molde Kunnskapspark har mottatt skriftlig bekreftelse fra Møre og Romsdal fylkeskommune ved regional og næringsavdelinga om at de innvilger en støtte på inntil kr 250.000.- for etablering av Lean Forum Nordvest!

Fredag 7. februar arrangerte Molde Kunnskapspark et sonderingsmøte i Molde for å kartlegge interessen for å etablere et regionalt Lean Forum i samarbeid med Lean Forum Norge.

Det ble et meget positivt sonderingsmøte i Rolls Royce sine lokaler i Ålesund den 28. mars. 

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene

Styret innkaller herved til årsmøte i Lean Forum Nordvest.
Tid: 11. april kl 17.30-18.00
Sted: Høgskolen i Molde